Tukikohtien imperiumi

Jaa somessa:
Lähde: ”USA’s Military Empire: A Visual Database www.worldbeyondwar.org/no-bases/

Tämä kampanja koskee Suomeen mahdollisesti tulevia sotilastukikohtia. Mutta olemassa olevia sotilastukikohtia on valtavasti, kenties noin 800–1000 koko maailmassa jos lasketaan mukaan vain ne, jotka sijaitsevat emämaittensa rajojen ulkopuolella. Pelkästään USA:lla on sen puolustusministeriön eli Pentagonin antamien tietojen mukaan 750 ulkomaista sotilastukikohtaa. Niiden sijainteihin ja moneen muuhunkin yksityiskohtaan voi perehtyä World Beyond War’in visuaalisessa tietokannassa. (www.worldbeyondwar.org/no-bases/)

Puolustusyhteistyösopimus liittäisi Suomen osaksi Yhdysvaltain tukikohtien imperiumia. Suomen alueelle sijoittuisi vieraan vallan joukkoja osaksi USA:n asevoimien globaaleja komentoketjuja.

Virallisen strategiansa mukaisesti Yhdysvallat käyttää myös rauhan aikana asevoimiensa laajoja ja ainutlaatuisia kykyjä kansallisten intressiensä edistämiseksi muun muassa arktisilla alueilla. Yhdysvallat on määrittänyt Kiinan sotilaalliseksi päävastustajakseen.

Sotilasyhteistyössä Suomi saattaisi joutua omaksumaan Yhdysvaltain päämääriä myös oman etunsa vastaisesti. Onhan Suomella kuitenkin omat intressinä arktisen alueen suojelussa ja kehittämisessä eikä Kiina ole vihollisemme!