På svenska (och andra nordiska språk)

Jaa somessa:

AVTAL MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING OM FÖRSVARSSAMARBETE (docx)

Länk till Utrikesministeriets begäran om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet. Begäran är i kraft till 12 maj 2024 (LÄNK)

Nytt 6 mars 2024: ”Nordic Responsibility”Nei til DCA-avtaler og nato-fisering av Norden. Ett 24-sidigt häfte om vårens krigsövningar med bidrag från Norge, Finland, Danmark och Sverige Ladda ner som PDF !

Jan Guillou: Sverige har frivilligt underkastat sig USA. Aftonbladet 25 februari 2024. Polemik i ”Hufvudstadsbladet” (Helsingfors) med anledning av Guillous artikel, här.

Sveriges DCA-avtal med USA ligger på svenska regeringens webbplats, här. Svenska regeringens promemoria om alla trettiofyra författningsändringar som DCA-avtalet föranleder ligger här.

En nordisk fredsallians – Nordic Peace Alliance – har bildats (30.11.23, docx). Medlemsorganisationer i NPA (docx). Appeal for a Nordic Nuclear Weapons Free Region (pdf)

Falsk säkerhet – uttalande från medlemmar i nordiska organisationer (10.12.2023 pdf) (finsk översättning Väärä turvallisuus )