Meilläkin on liittolaisia

Jaa somessa:

Suomen valtionjohdon neuvotellessa puolustusyhteistyössopimuksensa Yhdysvaltojen kanssa me olemme neuvotelleet valmiiksi rauhanpuolustusyhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen World Beyond War-järjestön kanssa. Sopimuksessamme lupaamme mm. kertoa toistemme toiminnasta sotien lakkauttamiseksi. Oheisessa tekstiotteessa WBW kuvailee tavoitteitaan koskien USA:n maailmanlaajuista tukikohtajärjestelmää.

WBFn tukikohta-tietokanta
World Beyond War ylläpitää jatkuvasti päivittyvä online-tietokantaa USA’s Military Empire: A Visual Database.

Yhdysvaltain tukikohtien sulkeminen ja Yhdysvaltain sotilashenkilöstön siirtäminen pois ulkomailta on ratkaisevan tärkeää sodan lopettamisen kannalta. Tämä kampanja on World BEYOND War’in pääpainopiste.

Huolimatta Yhdysvaltojen sotilastukikohtien ja -joukkojen vetämisestä Afganistanista Yhdysvallat ylläpitää edelleen satoja sotilastukikohtia ulkomailla 80 vieraassa maassa ja siirtomaassa (USA:n territorioissa). Nämä tukikohdat ovat kalliita monin tavoin: taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Yhdysvaltain tukikohdat ulkomailla lisäävät usein geopoliittisia jännitteitä, tukevat epädemokraattisia hallintoja ja toimivat rekrytointivälineenä sotilaallisille ryhmille, jotka vastustavat Yhdysvaltain läsnäoloa ja sen tukemia hallituksia. Toisissa tapauksissa ulkomaisia tukikohtia käytetään ja ne ovat helpottaneet Yhdysvaltojen mahdollisuuksia käynnistää ja toteuttaa tuhoisia sotia, kuten Afganistanissa, Irakissa, Jemenissä, Somaliassa ja Libyassa. Eri puolilla poliittista kenttää ja jopa Yhdysvaltain armeijan sisällä tunnustetaan yhä useammin, että monet ulkomailla sijaitsevat tukikohdat olisi pitänyt sulkea jo vuosikymmeniä sitten, mutta byrokraattinen hitaus ja harhaanjohtavat poliittiset intressit ovat pitäneet ne auki.