DCA tulee voimaan 1.9.24

Jaa somessa:

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen 5.7. 2024. Tasavallan presidentti vahvisti myös sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan lain ja hyväksymisen johdosta tehtävät muutokset eräisiin kansallisiin lakeihin.

Sopimus tulee voimaan 1.9. 2024. Sopimuksen soveltaminen tulee edellyttämään myös sopimusta täydentäviä   täytäntöönpanosopimuksia ja –järjestelyjä, joita on alustavasti arvioitu tarpeelliseksi laatia esimerkiksi turvallisuudesta, infrastruktuurista ja rakentamisesta, maahantulosta ja maasta poistumisesta, tulleista ja maahantuonnista sekä verotuksesta.

Sopimus on hyväksytty lopullisesti myös Yhdysvaltojen puolelta

Yhdysvalloissa DCA-sopimuksen hyväksyminen sisältyi jo sen neuvottelemisen aloittamisen ja allekirjoituksen hyväksymiseen, eikä erillistä hyväksymistä allekirjoituksen jälkeen enää tarvittu, kuten Suomessa. Kyseessä on Yhdysvaltojen lainsäädännön näkökulmasta ns. ”executive Agreement”, joka voidaan saattaa voimaan toimeenpanevien viranomaisten toimesta (Yhdysvaltojen Presidentti) ilman Senaatin kantaa tai hyväksyntää. Näissä tapauksissa valtuus neuvotella ja allekirjoittaa sopimus hankitaan jo etukäteen, eikä jälkikäteistä hyväksymistä tarvita. Senaatille kuitenkin tiedotetaan sopimuksesta ja se julkaistaan.

Näin ollen Suomen ilmoitettua 5.7. 2024 Yhdysvalloille, että Suomi on saattanut loppuun kansalliset voimaansaattamismenettelynsä, Yhdysvallat luovutti välittömästi nootin, jossa se totesi vastaanottaneensa Suomen nootin ja ilmoitti sopimuksen voimaantulomääräysten mukaisesti sopimuksen voimaantulopäiväksi 1.9.2024.

Kirj. Veronica Pimenoff

Aihekategoria: DCA etenee