DCA-tiedote 7.12. klo 12

Jaa somessa:

Ulkoministeriön tiedotusosasto ei ole tätä kirjoittaessa vahvistanut DCA:n allekirjoittamisen ajankohtaa, joka lehtitietojen mukaan olisi 18.12. Tämä johtuu kenties molempien valtioiden (USA, Suomi) viranhaltijoiden kiireistä.

Miten puolustusyhteistyösopimus (DCA) hyväksytään? Kaavion mukaan seuraavalla tavalla:

UM:n sivuilta löytyvä kaavio, jonka mukaan ainoa mahdollisuus on, että DCA-sopimus hyväksytään
  1. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteinen kokous (TP-UTVA) linjaa sopimusratkaisun.
  2. Eduskuntaa tiedotetaan neuvottelutuloksesta (PL 47 § ja 97 §).
  3. Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esittelystä allekirjoitusvaltuuden myöntämisestä. Sopimusteksti tulee julkiseksi.
  4. Sopimus allekirjoitetaan.
  5. Valtioneuvoston yleisistunto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
  6. Eduskunta antaa vastauksen hallituksen esitykseen.

Tässä vaiheessa voi tapahtua JOKO

7a. Tasavallan presidentti hyväksyy sopimuksen valtioneuvoston esityksestä. Suomi ja Yhdysvallat ilmoittavat toisilleen nootin välityksellä kansallisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta.

TAI

7b. Sopimus ei eduskunnassa saavuttanut vaadittua enemmistöä, joten se hylättiin.

Lisäys:

Eduskunta voisi hyväksyä DCA:n vain 2/3 enemmistöllä

NATOon liittymisen eli Pohjois-Atlantin sopimuksen hyväksyntään eduskunnassa riitti ehdoton enemmistö eli yli puolet annetuista äänistä. Kun NATOn päätöksenteko ei perustu ylikansalliseen toimivaltaan vastoin jäsenvaltion kantaa, kyse ei ollut Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan siirtämisestä kansainväliselle järjestölle perustuslain 94 §:n 2 momentin tai 95 §:n 2 momentin merkityksessä.

Jos Suomi solmii DCA:n, se tarkoittaa merkittävän toimivallan siirtämistä toiselle valtiolle. Kyse ei olisi toimi- tai tuomiovallan siirtämisestä kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle, johon Suomella on jäsenenä tai osallisena vaikutusvaltaa, vaan toimivallan siirtämisestä toiselle valtiolle, jonka tekemisiin Suomella ei ole mitään vaikutusvaltaa eikä edes tiedonsaantioikeutta.

Todennäköisesti eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että DCA:n hyväksyminen ja voimaan saattaminen vaativat perustuslain 94§ 2 mom. ja 95§ 2 mom. mukaisesti 2/3 määräenemmistön, koska sopimus koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa. Kun ehdoton enemmistö (yli puolet äänistä) ei riitä sopimuksen hyväksymiseen, mahdollisuudet saada sopimus hylätyksi paranevat.

Tunnetusti kaikki luvut eivät ole kolmella jaollisia. Eduskunnan kirjaston mainio tietopalvelu selvittää seuraavasti, miten sopimuksen hyväksymisen tai hylkäämisen äänimäärät lasketaan, kun hyväksyminen vaatii 2/3 määräenemmistön.

Määräenemmistöt lasketaan annetuista äänistä eikä annettuihin ääniin lueta tyhjiä eikä hylättyjä ääniä. Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen, eli ääniä voi kaikkien edustajien ollessa paikalla olla maksimissaan 199 (Perustuslaki 42 § 3 mom.).

Ei –äänten luku kerrotaan kahdella. Jos tulo on yhtä suuri tai pienempi kuin jaa –äänten luku, on laki hyväksytty, muuten hylätty.

Sopimuksen hylkäämiseen tarvittavien ei-äänten lukumäärää ei siis voi edeltä tietää, koske se riippuu paikalla olevien edustajien ja tyhjien ja hylättyjen äänien määrästä.

Kaikkien 199 edustajan äänestäessä jaa tai ei, 133 jaa-ääntä riittäisi sopimuksen hyväksymiseen kun 67 ei-ääntä puolestaan riittäisi sen hylkäämiseen.

Tiedot koonnut Veronica Pimenoff ja toimittanut tähän postaukseen Mikael Böök.

Aihekategoria: DCA-etenee