Seitsemän argumenttia vieraan vallan sotilastukikohtia vastaan

Jaa somessa:
  • Tukikohdat lisäävät ydinasevaltojen välistä jännitettä ja siten ydinsodan riskiä.
  • Ne merkitsevät alueluovutusta vieraalle vallalle.
  • Ne merkitsevät toimivallan ja tuomiovallan luovuttamista vieraalle vallalle, mikä tarkoittaa itsemääräämisoikeuden rajoittamista.
  • Tukikohtia voidaan käyttää kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan.
  • Niitä voidaan käyttää sotaan sellaista kolmatta maata vastaan, jonka kanssa Suomi on rauhanomaisissa väleissä
  • Tukikohdat aiheuttavat suuria päästöjä, tuottavat ongelmajätteitä ja tuhoavat ympäristöä.
  • Ne hankaloittavat ja joskus jopa vaarantavat lähiasukkaiden elämää.