Suomi sotaan vastoin tahtoaan

Jaa somessa:

Yhdysvallat on tottunut käymään omia hyökkäyssotiaan eri maissa sijaitsevista tukikohdistaan käsin täysin piittaamatta näiden maiden näkemyksistä. Presidentti Bush nuoremman hallintokaudella ja hänen seuraajiensa aikana jatkuneita tappavia droneiskuja Pakistaniin, Somaliaan tai Jemeniin ei ole voitu suorittaa ilman Saksassa sijaitsevan Ramsteinin tukikohtaa. Näitä murhaiskuja oli presidentti Obaman aikana 1878 kappaletta ja 2243 presidentti Trumpin kahden ensimmäisen hallintovuoden aikana. Sen jälkeen lukuja ei ole julkistettu.

Joidenkin jemeniläisten uhrien omaiset ovat haastaneet Saksan valtion oikeuteen. Heidän mukaansa Saksa ei suojellut kolmansissa maissa asuvien ihmisten elämää alueeltaan tulevilta kansainvälistä oikeutta rikkovalta hyökkäykseltä. Saksan hallinto-oikeuden ratkaisussa todettiin muun muassa, etteivät Saksan viranomaiset voineet puuttua toimintaan, koska Yhdysvallat eväsi heiltä ratkaisevat tiedot.

Sen salliminen, että Suomen maaperää tai ilmatilaa käytetään sodassa kolmatta valtiota vastaan, on itsessään asettumista aseellisen konfliktin osapuoleksi. Kyseinen kolmas valtio voi halutessaan katsoa Suomen julistaneen sodan ja käyttää kansainvälisen oikeuden kannalta laillisesti sotilaallista voimaa Suomessa olevia sotilaallisia kohteita vastaan.

Vieraan vallan joukkojen oleskelu maassa kohottaa myös riskiä Suomen hallinnon tai väestön joutumisesta terrori-iskujen kohteeksi. Näin etenkin silloin kun vieras valta sotii jossakin päin maailmaa tai miehittää jotain maata.