”Käytännössä olemme sokeudessamme antaneet Yhdysvaltojen valloittaa Norjan ilman taistelua”

Jaa somessa:

Ingeborg Breines Norjan ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä SDCA-sopimuksesta.

Ingeborg Breines on Oslossa asuva rauhankasvattaja. Hän on toiminut johtotehtävissä mm. UNESCO:ssa ja Maailman Rauhantoimistossa.Kansainvälisen

Suomalaisille sanomalehtien lukijoille ja tv-katsojille alkaa olla jo selvää, että Norjan ja Yhdysvaltojen uusi kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus on ollut mallina Suomen ja Yhdysvaltojen neuvottelemalle DCA-sopimukselle. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että Norjan sopimuksen nimen lyhenteessä SDCA oleva ”S” tarkoittaa ”Supplementary” eli ”täydentävä”. Toisin sanoen Norjan sopimuksen katsotaan täydentävän niitä kahdenvälisiä puolustusyhteistyösopimuksia, jotka vanhalla Nato-jäsenellä Norjalla on jo ennestään ollut Yhdysvaltojen kanssa.

Alla oslolainen Ingeborg Breines vastaa kysymyksiin siitä, miten lisäsopimuksesta on keskusteltu Norjan poliittisessa julkisuudessa. Ingeborg Breines on Kansainvälisen rauhantoimiston entinen puheenjohtaja ja nykyinen neuvonantaja, ja hän on toiminut myös Unescossa johtavassa asemassa. Aiemmin tänä vuonna julkaistiin hänen kirjansa Fredskultur – utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? (Rauhankulttuuri – utopiaa vai turvallisuuspoliittinen vaihtoehto?).

Mikael Böök Mitä tärkeitä uusia kohtia Norjan lisäsopimus (SDCA) sisältää verrattuna Norjan vanhaan, aiempaan puolustussopimukseen Yhdysvaltojen kanssa?

Ingeborg Breines En voi vastata tähän kysymykseen kunnolla, koska aiempien sopimusten sisältö ei ole julkisesti tiedossa. Mutta on olemassa esimerkki viimeisimmästä suuresta Naton harjoituksesta Pohjois-Norjassa, kun pieni amerikkalainen lentokone syöksyi maahan. Norjan poliisi käynnisti tutkinnan, mutta Yhdysvallat otti tutkinnan välittömästi haltuunsa, eikä mitään tuloksia tapahtuneesta ole julkaistu.

Yhdysvalloilla on suuret tutkalaitokset Vardøssä ja Vatsøssä sekä useita tiedusteluasemia erityisesti Andøyalla ja Fauskessa. Amerikkalaiset varastoivat sotatarvikkeita Trøndelagissa (Norjalla ei ole pääsyä näihin varastoihin), heidän ydinsukellusveneillään on pääsy Bergenin ja Tromssan satamiin (Norja ei voi tarkastaa, onko aluksella ydinaseita), liittoutuneilla on kaksi ”tukikohtaa”, toinen Tromssassa ja toinen Trøndelagissa, mutta niitä ei kutsuta tukikohdiksi, koska sotilaat ovat kiertävissä tehtävissä! Kaikki tämä ja paljon muuta oli olemassa Norjassa jo ennen kuin Stortinget (Norjan parlamentti) hyväksyi Norjan ja Yhdysvaltojen uuden SDCA-sopimuksen neljästä ”sovitusta alueesta” ja mahdollisuudesta lisätä näiden alueiden määrä.

MB Puhuttiinko siitä, että Norja menettäisi tai luopuisi osasta suvereniteettiaan SDCA-sopimuksen hyväksymisen myötä?

IB Kyllä, uuden sopimuksen yhteydessä keskusteltiin paljon suvereniteetista luopumisesta, mutta sekä Høyren konservatiivihallitus, joka esitti sopimusluonnoksen Yhdysvaltojen kanssa, että nykyinen työväenpuolueen hallitsema hallitus, joka hyväksyi sen Stortingissa, kiistivät, että SDCA merkitsisi suvereniteetin menettämistä. Rauhanliike ja monet muut vaativat 3/4 enemmistöä parlamentissa, jotta sopimus voitaisiin solmia, mutta tätäkään ei hyväksytty. Sopimus hyväksyttiin parlementissa yksinkertaisella enemmistöllä, ja vain sosialistinen vasemmistopuolue, punainen puolue (Rødt) ja vihreä puolue äänestivät sitä vastaan.

Yhdysvaltojen ja Norjan välinen kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus sekä Yhdysvaltojen ja Baltian maiden ja nyt myös muiden Pohjoismaiden väliset puoustushteistyösopimukset ovat todennäköisesti lähes identtiset. Ne ovat luultavasti myös hyvin samanlaisia kuin Yhdysvaltojen sopimukset, jotka koskevat sen muita 800 tukikohtaa maan rajojen ulkopuolella. Kaikki nämä tukikohdat yhdessä antavat Yhdysvalloille erittäin vahvan sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen vallan.

Liityttyään Natoon Norja on pyrkinyt sekä pelottelemaan että rauhoittamaan Neuvostoliittoa/Venäjää. Vuodesta 2014 lähtien Venäjää ei ole kuitenkaan yritetty rauhoittaa juuri lainkaan. Kuva Venäjästä vihollisena on karu ja lojaalisuus Yhdysvaltoja kohtaan valtava. Julkista keskustelua mahdollisista tai todellisista eturistiriidoista supervalta USA:n ja pienen Norjan välillä ei juuri käydä. Käytännössä olemme sokeudessamme antaneet Yhdysvaltojen valloittaa Norjan ilman taistelua.

MB Kiitos vastauksistasi, Ingeborg Breines!

Lisäys: Suomen Rauhanliiton verkkosivuilla on linkki Norjan ja USA:n SDCA-sopimuksen suomennokseen.