Jos Suomen tukikohtasopimus olisi samanlainen kuin Norjan

Jaa somessa:

Suomen ja Yhdysvaltojen neuvottelemasta puolustussopimuksesta ei tämän tekstin julkaisuajankohtana ole yksityiskohtaisia tietoja, vaikka se on käytännössä jo valmis. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan se olisi todennäköisesti paljolti samanalainen kuin Norjan tukikohtia koskeva sopimus, joka astui voimaan jo kesäkuussa 2022. Kuitenkin Suomi sallisi Norjaan verrattuna USA:n joukoille enemmän vapauksia käyttää suomalaisia sotilaslentokenttiä, satamia ja varuskuntia1. Jos Suomen sopimus olisi Norjan sopimukse2n kaltainen, tämä merkitsi seuraavaa:

Yhdysvaltojen sotilaallisiin tarkoituksiin käyttämät alueet nimettäisiin sopimuksessa, ja ne olisivat todennäköisesti satamia ja lentokenttiä. Jossain suomalaisessa satamassa tai lentokentillä tai muualla olisi yhteisiä alueita Yhdysvaltain joukkojen kanssa. Lisäksi Yhdysvalloilla olisi niissä tiettyjä yksinomaan sille varattuja alueita, joihin suomalaisilla ei olisi pääsyä.

Suomi sallisi Yhdysvaltojen joukoille esteettömän pääsyn sovittuihin tiloihin ja alueille, joita joukot käyttäisivät mm. sotaharjoituksiin, henkilöstön majoitukseen, viestintään, joukkojen ja materiaalin sijoittamiseen ja käyttöön. Suomi ei perisi tiloista vuokraa eikä maksuja kuluista. Yhdysvallat hallinnoisi pääsyä alueelle. Joukkojen tiloihin, lentokoneisiin, aluksiin tai ajoneuvoihin suomalaisilla ei olisi pääsyä eikä niitä voisi tarkastaa.

Suomi pyrkisi lisäksi helpottamaan Yhdysvaltojen joukkojen tilapäistä pääsyä muille valtion ja kuntien alueille kuten teille, satamiin ja lentokentille ja myös yksityisten tahojen omistamille alueille. Järjestely tapahtuisi ilman kustannuksia USA:n joukoille.

Suomen viranomaiset eivät siis välttämättä tietäisi, mitä aseita Yhdysvallat varastoi maassamme. Esimerkiksi sitä, onko varastoissa ydinaseita tai autonomisia aseita, joiden käyttö mahdollisesti lähivuosina kielletään.

Suomi myöntäisi Yhdysvaltain joukoille ja heidän huollettavilleen oikeuden tulla ja lähteä maasta ilman passia tai viisumia, vero- ja tullivapauden ja oikeuden käyttää omia pankkeja ja postimerkkejä. Yhdysvaltain joukot saisivat vapautuksen erilaisista lupamaksuista kuten liikenneluvista ja rakennusluvista, lennonvarmistusmaksuista ja satamamaksuista.

Yksinomaan Yhdysvaltojen käyttöön varatuilla alueilla ja niiden välittömässä ympäristössä Yhdysvalloilla olisi valta myös Suomen kansalaisiin. Näin silloinkin kun suomalaisilla ja yhdysvaltalaisilla olisi eroavat käsitykset siitä, uhkaako jokin tilanne Yhdysvaltain joukkojen turvallisuutta. Tilanne voisi johtaa vieraiden joukkojen voimankäyttöön, mikä ääritapauksessa voisi merkitä ampuma-aseen käyttöä.

Yhdysvalloilla olisi myös tuomiovalta joukkojensa jäseniin, jotka ovat palveluksessa syyllistyneet rikokseen – ilmeisesti silloinkin kun kyseessä olisi väkivalta- tai seksuaalirikos ja uhri on suomalainen. Yhdysvallat päättäisi, tulkitaanko kyseessä oleva teko tehdyksi virkatehtävää suorittaessa vai ei.

Suomeen syntyisi siis alueita, joihin Suomen valtion valta ei ulottuisi. Suomi luovuttaisi näin maataan vieraalle valtiolle ja menettäisi osan itsemääräämisoikeuttaan. Niissä voisi tapahtua esimerkiksi ihmisoikeuksien loukkauksia ilman, että maamme viranomaiset voisivat puuttua niihin. Useissa Yhdysvaltain tukikohdissa on tapahtunut laittomia vangitsemisia ja ihmisiä on kidutettu.

Alaviitteet

  1. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009956459.html ↩︎
  2. Norjan sopimuksen suomennos: https://rauhanliitto.fi/rauhanliitto/norjan-kuningaskunnan-hallituksen-ja-amerikan-yhdysvaltojen-hallituksen-valinen-taydentava-puolustusyhteistyosopimus ↩︎