DCA-neuvottelujen kulusta

Jaa somessa:

Veronica Pimenoff

DCA:n suomalaiset pääneuvottelijat suurlähettiläs Mikael Antell ja prikaatinkenraali Sami Nurmi avasivat Yhdysvaltojen kanssa käytyjä neuvotteluja Maanpuolustuslehdessä 13.3.20241.

Neuvottelualoitteesta pääneuvottelijat toteavat, että Suomen ja Yhdysvaltojen presidentit sopivat maaliskuussa 2022 puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Siten oli luontevaa, että Suomen haettua Naton jäseneksi Yhdysvaltojen kanssa sovittiin myös DCA-neuvotteluista. Suomen tai Yhdysvaltain intresseistä ei kirjoituksessa mainita sanallakaan, asia kuitataan ’luontevuudella’2. Suomen neuvotteluhalukkuuden syy jää selvittämättä. Kirjoituksen lopussa väitetään, että DCA lisää Suomen turvallisuutta. Väitettä ei perustella. Näkemystä, että Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo vaarantaisi Suomen turvallisuutta, ei huomioida.

Muiden maiden kokemuksista oppineena tiesimme odottaa vaativia neuvotteluja.(…) Yhdysvaltojen neuvotteluvaltuuskunta on äärimmäisen kokenut ja ammattitaitoinen: se koostuu ulkoministeriön, Pentagonin ja Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen johtoportaan (USEUCOM) edustajista, jotka vastaavat kaikista Yhdysvaltojen DCA-neuvotteluista. Suomen kanssa samaan aikaan se neuvotteli muun muassa Tanskassa, Ruotsissa, Tšekissä ja Papua-Uudessa-Guineassa.” Tätä tilannetta ei reflektoida muuta kuin toteamalla artikkelin lopussa, että ”(o)lisikin vaikeaa kuvitella tilannetta, jossa Suomi Pohjois-Euroopan ainoana Nato-maana olisi jättänyt DCA-sopimuksen neuvottelematta.” Pelkkä mielikuvituksen puuteko sai Suomen neuvottelemaan DCA:sta?

Kuukausien valmistautumisen jälkeen suomalaiset neuvottelijat kokivat, että ”(i)tse neuvottelut olivat tiukat, mutta hyvähenkiset. Yhdysvaltojen intresseissä on mahdollisimman yhdenmukaiset sopimusjärjestelyt eri maiden kanssa. Sillä on neuvotteluihin selkeät raamit, jotka rajaavat liikkumavaraa pöydän molemmilla puolilla. Muutokset ovat mahdollisia, mutta tällöin on kyettävä perustelemaan, miksi asia on neuvotteluosapuolelle tärkeä ja miten tekstimuutos palvelee käytännön yhteistyötä. Tämä lausuma vahvistaa näkemystä siitä, että Yhdysvalloilla oli alun alkaen omia intressejään vastaava sanelusopimus pöydällä.

Kirjoittajat toteavat, että DCA:ssa Yhdysvallat sitoutuu Suomen puolustusta vahvistaviin toimiin.Sopimustekstissä ei kuitenkaan ole Yhdysvaltoja sitovia mainintoja, se ei sitoudu edes joukkojensa läsnäoloon Suomessa.

Edelleen kirjoittajat toteavat, että ”(v)astaavasti Suomi sitoutuu sopimuksessa siihen, että Yhdysvaltojen toiminta Suomessa on mahdollista ja sujuvaa.” Vastaavuutta lukuunottamatta sopimusteksti vahvistaa tämän toteamuksen. Suomi luovuttaa Yhdysvalloille alueita sotilaallisiin tarkoituksin niin, että USA voi käyttää niitä territoriaalivaltion suvereniteetille tunnusomaiseen tapaan. Niitä ei hallita suomalaisen kansanvallan legitimiteetillä. Suomi ei voi puuttua Yhdysvaltain tekemisiin alueellaan. Kyse on alueellisen, henkilöllisen ja lainkäytöllisen valtiosuvereniteetin merkittävästä luovuttamisesta vieraalle valtiolle, jonka politiikkaan Suomella ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

Neuvottelijat kertovat, että ”(l)äpi neuvottelujen selostimme Suomen lainsäädäntöä ja toimintamalleja. Kävimme perusteellisia keskusteluja siitä, miten Yhdysvaltojen toimet voidaan sovittaa näihin puitteisiin, ja milloin tarvitaan muutoksia. Suomen poliittinen järjestelmä, lainsäädäntö ja päätöksentekomekanismit ovat kehittyneet sotilaallisesti liittoutumattomassa maassa. Yhteensovittamista ja sopeutumista Nato-jäsenyyden mukanaan tuomaan uuteen toimintakulttuuriin riittää.”

Kirjoittajat toteavat, että ”(n)euvotteluja helpotti, että meillä oli vahvoina ohjenuorinamme Suomen perustuslaki, kansallisen itsemääräämisoikeuden periaate sekä kansainvälisen oikeuden ja Suomen lainsäädännön kunnioittaminen.” Mainittujen asioiden kunnioittaminen on kuitenkin eri asia kuin niiden turvaaminen tai noudattaminen. On hämmästyttävää, etteivät kirjoittajat ollenkaan reflektoi sitä, miksi ja miten merkittävästi he ovat vaarantaneet Suomen itsemääräämisoikeutta.

Neuvottelijat toteavat, että ”(s)euraavaksi on poliittisten päättäjien vuoro arvioida saavuttamaamme neuvotteluratkaisua.” Näin on. Kansanedustajat voivat vielä hylätä sopimuksen.

1https://www.maanpuolustus-lehti.fi/puolustusyhteistyosopimus-yhdysvaltojen-kanssa-vahvistaa-suomen-turvallisuutta/

2luonteva: sulava, vilpitön, sopiva, luonteikas, sujuva, teeskentelemätön, vapaa, käyttökelpoinen, käytännöllinen, mukava, helppo, joustava, välitön, yksinkertainen)

Aihekategoria: DCA etenee